• Jsem lektorka, koučka a trenérka programů firemního vzdělávání tzv. ušitého na míru podle aktuálních vzdělávacích potřeb zákazníka i programů pro lékaře i nelékaře ve zdravotnictví oblasti komunikace a kritických míst v přístupu ke klientovi více zde ...
  • Jsem cvičitelka a trenérka zdravého životního stylu
  • Moje specializace: komunikace ve všech jejích souvislostech, zvládání konfliktů, osobnostní rozvoj zaměstnanců, péče o zákazníka, prezentační dovednosti a přesvědčivé vystupování, vedení týmů-manažerské dovednosti, týmová spolupráce a rozvoj týmů (Teambuilding), interpersonální vztahy na pracovišti, firemní kultura – etiketa na pracovišti, školy mistrů, lektorské dovednosti více zde ...
  • Koučování: Pozitivní přístup, upřímnost, důvěra a naprosté soustředění na potřeby klienta. Praxe mi ukázala, že otevřenost a autenticita je při jednání s lidmi velmi důležitá, aplikuji toto i v rámci koučování
  • Zdravý životní styl: pobytové sportovně relaxačnní programy zaměrené na osobní rozvoj a zvládání stresu, pravidelné vedení kondičních i zdravotních cvičení
  • Metody výuky: intenzivní tréninkové – kladu důraz na prožitkovou zkušenost. Na přání zákazníka realizuji i zážitkové aktivity v neformálním prostředí (Outdoor)
  • Ukázky konkrétních uskutečněných dlouhodobých projektů: např. Manažerské vzdělávání vedoucích zaměstnanců TESCO STORES, Ministerstva životního prostředí, rozvojový projekt pro společnost Kaufland, vzdělávání lékařského a nelékařského personálu Thomayerovy nemocnice více zde ...